I. Politika, instituce, moc

První oblast výzkumu se zaměřuje na studium politických a státních institucí, politického rozhodování a mocenských struktur v období komunistické diktatury (1948–1989) a po roce 1989. Tento výzkum vychází z přístupů takzvaných nových politických dějin a zabývá se nejen ústředními aktéry a formálními výsledky činnosti politických orgánů, ale také širšími sociálními a kulturními souvislostmi politiky. Kromě složení a činnosti politických subjektů a státních institucí zkoumá oddělení také hodnotový a symbolický obsah politiky. Výzkum je interdisciplinární a zahrnuje historiografické metody spolu s přístupy používanými v politologii, sociologii a mediálních studiích. Mezi hlavní výzkumné priority patří dějiny Komunistické strany Československa, pražské jaro 1968, dějiny parlamentarismu, dějiny bezpečnostních složek a ozbrojených sil a dějiny politické transformace po roce 1989. Pracovníci a pracovnice oddělení studují také demokratizaci československé a české politiky a europeizaci politických institucí a praxe v kontextu evropské integrace a globalizace.

Druhým hlavním výzkumným tématem oddělení je role Československa v mezinárodní politice od roku 1938 do devadesátých let 20. století. Tento výzkum klade důraz na dějiny diplomacie, dějiny mezinárodních vztahů a dějiny studené války. Oddělení zkoumá československý politický exil během druhé světové války a po roce 1948, aktivity Československa v rámci mezinárodního komunistického hnutí a bývalého východního bloku a jeho roli v globální studené válce. Zvláštní důraz je kladen na aktivity socialistického Československa v zemích globálního jihu, zejména na jeho spolupráci s nově dekolonizovanými zeměmi, a to jak na oficiální diplomatické úrovni, tak prostřednictvím hospodářské a vojenské spolupráce a (polo)oficiálních kontaktů s různými místními nestátními aktéry. V poslední době oddělení rozšířilo své zaměření na roli Československa (a následně České republiky) v mezinárodním politickém a ekonomickém vývoji po skončení studené války, včetně přínosu bývalého východního bloku k utváření mezinárodního uspořádání po roce 1989.

Členové oddělení

vedoucí: Bílý Matěj, Taterová Eva
Devátá Markéta, Dobeš Jan, Gjuričová Adéla, Hlaváček Jiří, Hoppe Jiří, Janíčko Michal, Kocian Jiří, Koura Jan, Krátká Lenka, Mücke Pavel, Pernes Jiří, Pinerová Klára, Průchová#Hrůzová Andrea, Smetana Vít, Štefek Martin, Tůma Oldřich, Zahradníček Tomáš, Jemelka Martin, Ševeček Ondřej

Tematické weby

Košík