Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace

Pracovní skupina sdružuje vědecké pracovníky napříč odděleními Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kteří se ve své práci věnují období hospodářských, politických, společenských a kulturních změn přelomu 80. a 90. let 20. století. Reaguje na tak čím dál větší zájem soudobých dějin jako oboru o zkoumání nejen éry diktatury před rokem 1989, ale rovněž o období nástupu demokracie a volného trhu a s nimi souvisejícími společenskými a kulturními změnami. Skupina vychází z předpokladu, že kořeny mnohých transformačních procesů 90. let lze spatřovat již v dřívějších obdobích, a proto se výzkumu transformace věnuje z perspektivy tzv. „dlouhé změny“.

Posláním skupiny je být platformou pro diskuzi mezi různými metodologickými přístupy ke zkoumání transformačního období. Sdružuje tak badatele a badatelky věnující se jak politickým, tak hospodářským, sociálním, intelektuálním i kulturním dějinám. Činnost skupiny spočívá především v interních diskuzních setkáních a organizaci metodologických workshopů.

Výzkumný tým

vedoucí: Pehe Veronika
Babička Martin, Bílý Matěj, Fikarová Lucie, Gjuričová Adéla, Hlaváček Jiří, Holub Ondřej, Kopeček Michal, Krátká Lenka, Pinerová Klára, Rameš Václav, Roubal Petr, Spurný Matěj, Vilímek Tomáš

Tematické weby

Košík