Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator quadrilinguis Boemico–Latino–Graeco–Germanicus

Alena Hadravová

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína vyšel poprvé v roce 1598. Věcně uspořádaný slovník obsahuje více než deset tisíc heslových statí a stal se jedním z pilířů české lexikografie, na nějž navazovali mnozí slovníkáři následujících období. Současně je slovník jedním ze svědectví o věhlasné, kultivované veleslavínské češtině, která našla mocnou odezvu při konstituování spisovné češtiny v době národního obrození.

Nové vydání Nomenclatoru je historicky první kritickou edicí humanistického slovníku. Připravil ji tým filologů specializujících se na jednotlivé jazyky – Alena M. Černá, Alena Hadravová, Kateřina Pořízková a Tilman Berger, za technické spolupráce Borise Lehečky. Edice je určena jak filologům a odborníkům zabývajícím se historií české a evropské kultury, tak studentům středních a vysokých škol.

Knižní edice obsahuje kromě vlastního slovníku a původních předmluv také úvodní studii o zdrojích a vlivu Nomenclatoru a podrobné ediční zásady. Vzhledem k tomu, že slovník je založen na německé předloze, jsou tyto doprovodné stati přeloženy též do německého jazyka. Překlady do češtiny a němčiny jsou rovněž připojeny k pasážím starého tisku, které byly původně pouze v latině; českojazyčná část slovníku je doplněna o transkripci do novočeského pravopisu. Součástí knižního vydání je CD se sofistikovanou vyhledávací aplikací, které obsahuje nejen všechny texty z knihy, ale i rejstříky českých a latinských slov otištěné v původním vydání a fotokopie starého tisku.

Daniel Adam z Veleslavína. Nomenclator quadrilinguis Boemico–Latino–Graeco–Germanicus. Ze starého tisku (z roku 1598) k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. Praha, Academia 2015.
Přiloženo CD s vyhledávací aplikací (faksimile starého tisku, původní
český a latinský rejstřík a další doplňky). Rec.: prof. PhDr. Antonín
Bartoněk, DrSc., prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. ISBN: 978-80-200-2406-0.
365 stran.

Daniel Adam z Veleslavína, Nomenclator quadrilinguis Boemico–Latino–Graeco–Germanicus

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík