Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem

Alena Hadravová, Petr Hadrava

Roku 1610 vydal Galileo Galilei spis Hvězdný posel, v němž jako první popsal pozorování oblohy pomocí dalekohledu a oznámil objev Jupiterových měsíců. Jeden výtisk poslal Johannu Keplerovi, který Galileovi odpověděl obsáhlým dopisem. Ten byl později vydán pod názvem Rozprava s Hvězdným poslem. Obě díla patří mezi nejdůležitější astronomické práce všech dob. Kniha přináší jejich první český překlad (pořízený Alenou Hadravovou za odborné spolupráce Petra Hadravy); spolu s úvodem a komentářem osvětluje podstatu Galileových objevů i jejich dobové souvislosti.

Alena Hadravová – Petr Hadrava: Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem. Příbram: Pistorius a Olšanská 2016. 207 s. ISBN 978-80-87855-38-6.

Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Alena Hadravová

Petr Hadrava

Tematické weby

Košík