The Stars in the classical and medieval traditions: e-book augmented with transcriptions of the known Revised Aratus Latinus manuscripts

Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott

Kniha přináší výběr příspěvků prezentovaných na setkání neformální mezinárodní pracovní skupiny, konstituované v roce 2008 při Scuola Normale Superiore v Pise. Setkání s názvem Iuvat ire per alta astra (Ovidius, Met. XV,147–8). Greek and Latin Astronomical Texts from Classical Antiquity to the Middle Ages se konalo ve vile Lanna v roce 2018. V publikaci jsou otištěny i další příspěvky, tematicky spjaté s prací skupiny. Členové skupiny, mezi nimiž jsou klasičtí filologové, medievisti, historici umění a astronomové z mnoha evropských zemí, se zabývají především dějinami astronomie v antice a středověku, a to zvláště dějinami nauky o souhvězdích, tradovaných v tzv. Arateích a scholiích k nim ve středověkých, často iluminovaných rukopisech

HADRAVOVÁ, Alena – HADRAVA, Petr – LIPPINCOTT, Kristen (eds.). The Stars in the classical and medieval traditions: e-book augmented with transcriptions of the known Revised Aratus Latinus manuscripts. Praha: Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, 2019. 764 s. ISBN 978-80-7285-226-0.

The Stars in the classical and medieval traditions: e-book augmented with transcriptions of the known Revised Aratus Latinus manuscripts

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Alena Hadravová

Petr Hadrava

Tematické weby

Košík