Časopis Soudobé dějiny /
Czech Journal of Contemporary History

Oficiální stránky časopisu zde.

Časopis Soudobé dějiny/Czech Journal of Contemporary History je odborný recenzovaný historický časopis o dějinách 20. a 21. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa a České republiky v širokém mezinárodním kontextu. Vydává jej Ústav pro soudobé dějiny AV ČR od roku 1993. Publikuje články v češtině, slovenštině a angličtině a vychází v tištěné a elektronické (Open Access) formě třikrát ročně (30. 4., 31. 8., 31. 12.). Časopis řídí z pověření ředitele ústavu redakční tým spolu s redakční radou. Na jeho stránkách se publikují studie, eseje, materiálové články, recenze, dokumenty, memoáry, zprávy o historických konferencích a knižní anotace. Soudobé dějiny/CJCH přinášejí původní autorské příspěvky a důraz se přitom klade na primární historický výzkum. Časopis usiluje o celkovou otevřenost tematickou, metodologickou, oborovou i žánrovou a vítají věcné diskuse či polemiky. Soudobé dějiny/CJCH mají ambici oslovit nejen profesionální historiky a příbuzné odborníky nebo učitele dějepisu, ale také zaujmout širší veřejnost. Záměrem časopisu je přispívat k hlubšímu a odborně zdůvodněnému pohledu na nedávnou minulost, k obnovování společenské paměti, k prohlubování smyslu pro historickou reflexi a v neposlední řadě také k profilaci soudobých dějin jako svébytné historické disciplíny v České republice, potažmo ve střední Evropě. Časopis je indexován v databázích ERIH PLUS, CEEOL, CrossRef a Scopus (od 2021). Publikované recenze zveřejňuje Recensio.net. Časopis je uchováván a archivován v Národní knihovně ČR (tištěná verze ISSN 1210-7050) a v Národní technické knihovně ČR (online verze ISSN 2695-0952).

Celý text
Soudobé dějiny 2 / 2020

Soudobé dějiny 2 / 2020

Detail čísla

Publikováno 2020      88 Kč

Soudobé dějiny 4 / 2019

Soudobé dějiny 4 / 2019

Detail čísla

Publikováno 2020      88 Kč

Soudobé dějiny 2–3 / 2019

Soudobé dějiny 2–3 / 2019

Detail čísla

Publikováno 2019      176 Kč

Soudobé dějiny 1 / 2019

Soudobé dějiny 1 / 2019

Detail čísla

Publikováno 2019      88 Kč

Soudobé dějiny 3–4 / 2018

Soudobé dějiny 3–4 / 2018

Detail čísla

Publikováno 2019      176 Kč

Soudobé dějiny 1–2 / 2018

Soudobé dějiny 1–2 / 2018

Detail čísla

Publikováno 2018      176 Kč

Soudobé dějiny 3 / 2017

Soudobé dějiny 3 / 2017

Expertní kultury v socialistickém Československu

Detail čísla

Publikováno 2018

Soudobé dějiny 1-2 / 2017

Soudobé dějiny 1-2 / 2017

Československo a enviromentální dějiny

Detail čísla

Publikováno 2018      176 Kč

Soudobé dějiny 4 / 2016

Soudobé dějiny 4 / 2016

Detail čísla

Publikováno 2017      88 Kč

Soudobé dějiny 3 / 2016

Soudobé dějiny 3 / 2016

Středoevropské reflexe holocaustu

Central European Thoughts on the Holocaust

Detail čísla

Publikováno 2017      88 Kč

Tematické weby

Košík