Časopis Soudobé dějiny /
Czech Journal of Contemporary History

Ústav vydává od roku 1993 recenzovaný odborný časopis Soudobé dějiny zaměřený na témata dějin 20. století v širokém mezinárodním záběru s důrazem na primární historický výzkum. S nečetnými výjimkami překladových zahraničních statí přináší výhradně původní autorské příspěvky. Od roku 2013 vydává ústav i anglickou mutaci časopisu Czech Journal of Contemporary History, jejímž cílem je naopak důležité studie, eseje, zprávy a recenze zprostředkovat mezinárodní obci a přispívat k akademické diskusi na mezinárodní úrovni.

Celý text
Soudobé dějiny 4 / 2016

Soudobé dějiny 4 / 2016

Detail čísla

Publikováno 2017      88 Kč

Soudobé dějiny 3 / 2016

Soudobé dějiny 3 / 2016

Středoevropské reflexe holocaustu

Central European Thoughts on the Holocaust

Detail čísla

Publikováno 2017      88 Kč

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Československá cesta k socialismu?

Czechoslovak Road to Socialism?

Detail čísla

Publikováno 2016      176 Kč

Soudobé dějiny 3-4 / 2015

Soudobé dějiny 3-4 / 2015

Česká paměť komunismu

The Czech Memory of Communism

Detail čísla

Publikováno 2015

Soudobé dějiny 1-2 / 2015

Soudobé dějiny 1-2 / 2015

Detail čísla

Publikováno 2015      176 Kč

Soudobé dějiny 4 / 2014

Soudobé dějiny 4 / 2014

Československo v mezinárodním komunistickém hnutí

Czechoslovakia in the International Communist Movement

Detail čísla

Publikováno 2014      88 Kč

Soudobé dějiny 1-2 / 2014

Soudobé dějiny 1-2 / 2014

Stalinské obrazy nepřítele

Stalinist Images of the Enemy

Detail čísla

Publikováno 2014      176 Kč

Soudobé dějiny 4 / 2013

Soudobé dějiny 4 / 2013

Detail čísla

Publikováno 2013      88 Kč

Soudobé dějiny 3 / 2013

Soudobé dějiny 3 / 2013

Socialistická opozice v posrpnovém exilu

The Socialist Opposition in Exile after August 1968

Detail čísla

Publikováno 2013      88 Kč

Soudobé dějiny 1-2 / 2013

Soudobé dějiny 1-2 / 2013

Státní sociální politika v Československu (1918–1989)

Social Policy in Czechoslovakia, 1918–89

Detail čísla

Publikováno 2013      176 Kč

Soudobé dějiny 3-4 / 2012

Soudobé dějiny 3-4 / 2012

Žhavé ohnisko studené války: Německo 1945–1990

A Hot Spot of the Cold War: Germany, 1945–90

Detail čísla

Publikováno 2012      176 Kč

Soudobé dějiny 2 / 2012

Soudobé dějiny 2 / 2012

Socialismus jako myšlenkový svět

Socialism as Sinnwelt

Detail čísla

Publikováno 2012      88 Kč

Soudobé dějiny 1 / 2012

Soudobé dějiny 1 / 2012

Detail čísla

Publikováno 2012      88 Kč

Tematické weby

Košík