Hvězdářství krále Jana

Alena Černá, Petr Hadrava, Alena Hadravová, Martin Stluka

Kritická edice sborníku Hvězdářství krále Jana byla pořízena na základě staročeského rukopisu z poloviny 15. století, který je uložen v Knihovně Národního muzea v Praze pod signaturou II F 14. Sborník se skládá z několika samostatných částí – obsahuje především pojednání astronomicko-astrologická, jež vycházejí z Ptolemaiových prací. V textech převažují výklady o vlivu sedmi planet a dvanácti znamení zvěrokruhu na osud člověka, který se pod jejich působením narodil. Dalším tematickým okruhem jsou texty navazující na Hippokratovo a Galénovo učení o humorální fyziologii a o humorální patologii. Doplňuje je pojednání o pouštění krve žilou a lékárnické poučení o měrných hodnotách lékárnických vah. Samostatný charakter má traktát o Bohu, božích skutcích a o osudu. Součástí rukopisu jsou také kalendářní pomůcky pro výpočet pohyblivých svátků a jiných významných dnů v roce. Vznik staročeského textu spadá do období rozvoje národních jazyků jako jazyků vědy. Slovní zásoba nese znaky formování terminologických soustav oborů, o nichž sborník pojednává. Publikace je výsledkem interdisciplinární spolupráce badatelů z oborů astronomie, diachronní bohemistiky a klasické filologie. Kniha je doplněna textově kritickým komentářem, rejstříky, diferenčním slovníkem, soupisem literatury a dalším náležitým aparátem.

ČERNÁ, Alena – HADRAVA, Petr – HADRAVOVÁ, Alena – STLUKA, Martin. Hvězdářství krále Jana. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004. 192 s. Práce z dějin vědy, sv. 12. ISBN 80-86496-16-3.

Hvězdářství krále Jana

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Petr Hadrava

Alena Hadravová

Tematické weby

Košík