Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná

Alena Hadravová

Kniha dvacatera umění (Liber viginti arcium) je polozapomenutým pokladem latinské literatury a jedinou dochovanou středověkou encyklopedií českého autora. Mistr pěti univerzit Pavel Žídek ji sestavil po vzoru velkých západoevropských encyklopedií ve druhé polovině 15. století v Plzni pro krále Jiřího z Poděbrad a shrnul v ní veškerou vzdělanost své doby. Publikace přináší první vydání přírodovědné části encyklopedie, jejíž unikátní rukopis je uložen v Krakově. Edici provází český překlad a komentáře zařazující látku do kontextu děl od antiky po pozdní středověk. Výrazné shody se slovníky českého mistra Klareta z doby Karla IV. dovolují vyslovit hypotézu, že Žídkův text je možná opisem dnes neznámé práce, která byla podkladem již pro starší Klaretovo dílo. Také v kontextu dějin evropské literatury zaujímá Žídkova encyklopedie významnější postavení, než se doposud soudilo.

HADRAVOVÁ, Alena (ed.). Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka: část přírodovědná. Praha: Academia, 2008. 544 s. ISBN 978-80-200-1618-8.

Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík