Komunistický režim a politické procesy v Československu

Karel Kaplan, Pavel Paleček

Publikace na základě bohatého pramenného materiálu líčí – se zřetelem k mechanismu moci – nástup komunistického režimu v Československu. Tehdejší vládnoucí aparát použil k rychlému upevnění moci navenek legalizované čistky vnitřních i vnějších nepřátel. Jejich cílem se stali jak zástupci jiných politických uskupení, ale i domnělí trockisté, špióni a zrádci z řad armády či církve.

KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno: Barrister & Principal, 2001. 253 s. Poznávání komunistické minulosti. ISBN 80-85947-75-7.

Komunistický režim a politické procesy v Československu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Pavel Paleček

Tematické weby

Košík