Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Karel Kaplan

Publikace obsahuje portréty dvou předních komunistických politiků. Neklade si za cíl podat jejich životopis, je pouze příspěvkem k obrazu, který byl o nich již vytvořen. Snaží se zaznamenat jejich názory, postoje a počínání ve více či méně důležitých událostech, s těžištěm v poválečném politickém životě, a zachytit vrchol i pád jejich kariéry. Karel Kaplan hojně cituje, i rozsáhlé pasáže z dokumentů, které mají vykreslit autentický obraz osob a jejich vzájemné vztahy. Citované dokumenty pocházejí z různých archivních fondů.

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa: Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Brno: Barrister & Principal, 2009. 375 s. ISBN 978-80-87029-53-4.

Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík