Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956

Karel Kaplan

Kniha Karla Kaplana mapuje nejbouřlivější období vzniku a mechanismus neslavného fungování Státní bezpečnosti v letech 1948 až 1956. Popisuje způsob „výroby“ politických procesů a příčiny i důsledky role, kterou tato instituce sehrála v dějinách naší země.

KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: Státní bezpečnost 1948–1956. Brno: Doplněk, 1999. 289 s. Knihy – dokumenty. ISBN 80-7239-024-4.

Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík