„O nový československý model socialismu“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech

Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo

160 Kč

Koupit

Autoři v knize představují některé dílčí výsledky bádání o čtyřech mezioborových vědeckých týmech, které od poloviny 60. let významně ovlivňovaly jak společenskovědní prostředí, tak státní a politickou moc: tým pro teoretické problémy plánovitého řízení národního hospodářství (vedoucí Ota Šik); tým pro společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce (Radovan Richta); tým pro výzkum vertikální sociální diferenciace československé společnosti (Pavel Machonin); tým pro rozvoj demokracie a politického systému naší společnosti (Zdeněk Mlynář). U jejich zrodu stála zejména snaha zajistit rychlejší zvyšování životní a civilizační úrovně tím, že se vytvoří a rozvinou originální československé prorůstové koncepce. Takto vzniklé reformní snahy jsou v publikaci analyzovány a zasazeny do širšího historického kontextu let 1963–1969.

HOPPE, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – SUK, Jiří – CACCAMO, Francesco. „O nový československý model socialismu“: čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2015. 141 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 49. ISBN 978-80-7285-194-2.

„O nový československý model socialismu“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Hoppe

Markéta Škodová

Jiří Suk

Francesco Caccamo

Tematické weby

Košík