„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo

170 Kč

Koupit

Kritická edice dokumentů navazuje a doplňuje kolektivní monografii „O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech (2015). Obsahuje 34 dokumentů, které mají přiblížit „think tanky“ v období okolo Pražského jara 1968: Šikův, Richtův, Machoninův a Mlynářův tým. Edice nechává promluvit samotné historické postavy (vedoucí týmů, spolupracovníky, komentátory či oponenty), kterým je touto formou poskytnuta příležitost, aby pokud možno samy ozřejmily své původní představy o ekonomické reformě, o koncepci vědeckotechnické revoluce, o rozvrstvení československé společnosti a o reformě politického systému. Čtenáři by pak měla umožnit, aby si prostřednictvím tehdejších materiálů utvořil přesnější a barvitější obraz o celkovém společensko-politickém kontextu, o důvodech vzniku týmů, o okolnostech jejich utváření a každodenní činnosti, o konkrétních výsledcích a o vlivu týmové práce na vědu a společnost.

HOPPE, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – SUK, Jiří – CACCAMO, Francesco. „O nový československý model socialismu“: edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016. 236 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 50. ISBN 978-80-7285-201-7.

„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Hoppe

Markéta Škodová

Jiří Suk

Francesco Caccamo

Tematické weby

Košík