Proměny české společnosti 1948–1960. Dělnictvo

Karel Kaplan

Studie vycházející v ediční řadě Česká společnost po roce 1945 se zabývá obdobím 1948–1960, v němž v rámci čtyřicetiletého trvání komunistického režimu došlo k zásadním změnám v sociální struktuře společnosti. Autor se pokusil téma postihnout v širším rozsahu a zejména spojit je s politickým a ekonomickým vývojem a analyzovat vnitřní struktury jednotlivých společenských vrstev. V této první části se věnuje dělnictvu.

KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti 1948–1960. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 313 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 3. ISBN 978-80-7285-079-2.

Proměny české společnosti 1948–1960. Dělnictvo

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík