Velvet revolutions. An oral history of Czech society

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke

Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného socialismu a jak se tyto hodnoty proměnily po roce 1989 vlivem následující demokratické a ekonomické transformace. Vedle dalších pramenů se autoři se opírají o analýzu více než 300 orálně-historických interview (realizovaných především mezi lety 2006–2013) v kombinaci s dobovými výzkumy veřejného mínění. Mezi pojednávaná témata patří například vztah ke svobodě, hodnota práce, rodiny, vzdělání, volného času, vztahu k veřejné sféře nebo vnímání cizinců a cizích zemí. Na základě těchto analýz se kniha snaží podat pestrý náhled a mnohohlasné líčení soudobých českých dějin po roce 1968.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Velvet revolutions: an oral history of Czech society. New York: Oxford University Press, 2016. 251 pp. ISBN 978-0-19-934272-3.

Velvet revolutions. An oral history of Czech society

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Miroslav Vaněk

Pavel Mücke

Tematické weby

Košík