Karel Kaplan

Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Komentované dokumenty

Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Komentované dokumenty

Karel Kaplan

Soudní proces s Miladou Horákovou a spol. patřil k závažným událostem v dějinách...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2019

Únor 1948. Komentované dokumenty

Únor 1948. Komentované dokumenty

Karel Kaplan

Publikace přináší čtenářům nástin klíčových událostí československé...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2018

Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ

Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ

Karel Kaplan

Kniha nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které KSČ na své...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2015

Národní fronta 1948–1960

Národní fronta 1948–1960

Karel Kaplan

Kniha je příspěvkem ke studiu mocensko-politického sytému v Československu...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2012

Proměny české společnosti 1948–1960. Venkov

Proměny české společnosti 1948–1960. Venkov

Karel Kaplan

Kniha přináší podrobný faktografický popis a analýzu politických, ekonomických...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2012

Kronika komunistického Československa. Alexej Čepička – dobová dramata komunistické moci

Kronika komunistického Československa. Alexej Čepička – dobová dramata komunistické moci

Karel Kaplan

Kniha Karla Kaplana přináší řadu nových informací o jednom z nejobávanějších...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2011

Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný – vzestup a pád „lidového“ aparátčíka

Kronika komunistického Československa. Antonín Novotný – vzestup a pád „lidového“ aparátčíka

Karel Kaplan

Kniha Karla Kaplana nabízí detailní pohled na éru třetího komunistického prezidenta...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2011

Sociální demokracie po únoru 1948

Sociální demokracie po únoru 1948

Karel Kaplan

Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2011

Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Karel Kaplan

Publikace obsahuje portréty dvou předních komunistických politiků. Neklade si...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2009

Opozice a společnost po roce 1948

Opozice a společnost po roce 1948

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Karel Jech, Karel Kaplan, Milan Otáhal

Předkládaná kniha obsahuje čtyři studie, které přibližují rozmanité aspekty...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2009

Poúnorový exil 1948–49

Poúnorový exil 1948–49

Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2007

Proměny české společnosti 1948–1960. Dělnictvo

Proměny české společnosti 1948–1960. Dělnictvo

Karel Kaplan

Studie vycházející v ediční řadě Česká společnost po roce 1945 se zabývá...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2007

Československo v poválečné Evropě

Československo v poválečné Evropě

Karel Kaplan

Publikace pojednává o mezinárodních vztazích Československa mezi koncem druhé...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2004

Kořeny československé reformy 1968. Díl 2

Kořeny československé reformy 1968. Díl 2

Karel Kaplan

Československá reforma 1968 patřila k důležitým událostem poválečné Evropy.

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2002

Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty

Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty

Karel Jech, Karel Kaplan

Druhé, opravené a doplněné vydání publikace zpřístupňuje autentické znění...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2002      350 Kč

Komunistický režim a politické procesy v Československu

Komunistický režim a politické procesy v Československu

Karel Kaplan, Pavel Paleček

Publikace na základě bohatého pramenného materiálu líčí – se zřetelem...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2001

Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973

Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973

Karel Kaplan

Změny v mezinárodních vztazích, v nichž se v šedesátých a počátkem sedmdesátých...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2001

Kořeny československé reformy 1968. Díl 1

Kořeny československé reformy 1968. Díl 1

Karel Kaplan

Československá reforma 1968 patřila k důležitým událostem poválečné Evropy.

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2000

Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956

Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956

Karel Kaplan

Kniha Karla Kaplana mapuje nejbouřlivější období vzniku a mechanismus neslavného...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1999

Pět kapitol o únoru

Pět kapitol o únoru

Karel Kaplan

Rozsáhlá publikace o únoru 1948 čerpá také z archivů zpřístupněných až...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1997

ČSR a SSSR 1945–1948. Dokumenty mezivládních jednání

ČSR a SSSR 1945–1948. Dokumenty mezivládních jednání

Karel Kaplan, Alexandra Špiritová

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1996

K ekonomické reformě 1965–1968

K ekonomické reformě 1965–1968

Karel Kaplan, Karel Jech, Jana Váchová

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1996

Československo v RVHP 1949–1956

Československo v RVHP 1949–1956

Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1995

Katolická církev a pozemková reforma 1945–1948. Dokumentace

Katolická církev a pozemková reforma 1945–1948. Dokumentace

Milena Janišová, Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1995      180 Kč

O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Studie

O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Studie

Karel Kaplan, Dušan Tomášek

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1994

Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. Edice dokumentů

Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951. Edice dokumentů

Marie Bulínová, Milena Janišová, Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1994

Tajný prostor Jáchymov

Tajný prostor Jáchymov

Karel Kaplan, Vladimír Pacl

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1993

Nekrvavá revoluce

Nekrvavá revoluce

Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1993

Soudní perzekuce politické povahy v Československu v letech 1948–1989. Statistický přehled

Soudní perzekuce politické povahy v Československu v letech 1948–1989. Statistický přehled

František Koudelka, Karel Kaplan, František Gebauer, Rudolf Vyhnálek

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1993

Československo a Izrael 1947–1953. Studie

Československo a Izrael 1947–1953. Studie

Jiří Dufek, Karel Kaplan, Vladimír Šlosar

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1993

K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948

K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948

Karolina Adamová, Katarína Zavacká, Karel Kaplan

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1992

Pražské dohody 1945–1947. Soubor dokumentů

Pražské dohody 1945–1947. Soubor dokumentů

Rudolf Jičín, Karel Kaplan, Jaroslav Šilar

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1992

Tematické weby

Košík