Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Miroslav Vaněk, Milan Otáhal, Pavel Mücke

Druhé a rozšířené vydání knihy (původně vydáno 1999) vedle analýzy a interpretace stovky svědectví studentských aktérů listopadové revoluce roku 1989 a šedesáti pěti editovaných orálněhistorických rozhovorů v přílohách obsahuje nově zařazenou studii o dějinách a paměti několika generací studentů a studentek v klíčových okamžicích českých dějin. Nově je také zařazeno ohlédnutí za ohlasy prvního vydání knihy ve veřejném prostoru.

VANĚK, Miroslav a kol. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 839 s. ISBN 978-80-246-4450-9.

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Miroslav Vaněk

Milan Otáhal

Pavel Mücke

Tematické weby

Košík