Semináře z let 2002–2023

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty. Koná se poslední středy v měsíci od 16 hodin ve studovně ÚSD. Od října 2021 jsou ze seminářů pořizovány také audiozáznamy, jež jsou dostupné na ústavním webu a Spotify. Přehled aktuálně připravovaných seminářů je k dispozici zde.

Tematické weby

Košík