Archiv aktualit

Lednový seminář ÚSD

Seminář bude věnován probíhajícímu výzkumnému projektu, který analyzuje fanziny v českém a slovenském prostředí jako sociální, kulturní a materiální artefakty. Vstupní příspěvky přednesou Miroslav...

Celý článek

Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory: Call for Papers

A Joint Conference of the Institute for the Public Understanding of the Past, University of York, and the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, September 3-4, 2018.

Celý článek

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dopad na spoločnosť: Call for Papers

Konferenci, která se bude konat v únoru 2018 v Bratislavě, organizuje Ústav pamäti národa ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny.

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Publishing Books in Early Modern Jewish Prague (Olga Sixtová)...

Celý článek

Listopadový seminář ÚSD

Dějiny Romů jsou většinou interpretovány jako apendix k českým dějinám, tedy menšinové historické vyprávění stojící vedle národního narativu. Hosté semináře na základě vlastních badatelských zkušeností...

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

The Eviction and Resettlement of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1942 (Benjamin Frommer)...

Celý článek

Pozvání na akce ÚSD v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny připravil v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR 2017 den otevřených dveří a přednášky v Praze a Plzni.

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Concerning Retribution: The Holocaust on Trial in Slovakia, 1945–48 (Michala Lônčíková)...

Celý článek

Říjnový seminář ÚSD

Seminář o dělnících v českých zemích v letech 1939–1945 se zaměří na proměny průmyslového dělnictva v podmínkách nuceného pracovního nasazení, reálné životní podmínky dělnických profesí v protikladu...

Celý článek

Ivan M. Havel: Od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989)

Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Jany Wohlmuth Markupové v Knihovně Václava Havla...

Celý článek

Colloquia on Modern Jewish History

Large Scale Use of Oral History Accounts in the Historiography of the Shoah (Éva Kovacs)...

Celý článek

Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory

The conference is a joint event of the ‘Prague Forum for Romani Histories’ and the Research network on ‘Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945’. Both initiatives aim at fostering a debate on the history...

Celý článek

Zářijový seminář ÚSD

Seminář bude věnován problematice prosazování komunistické výchovy a vědeckého světového názoru v Československu 1948–1989. Zaměří se na různé aspekty tohoto projektu, od primárního školství jako...

Celý článek

Germans or Jews? German-Speaking Jews in Post-War Europe

Leo Baeck Institute a Ústav pro soudobé dějiny spoluorganizují workshop o německy mluvících Židech po konci druhé světové války, který se uskuteční 24. srpna 2017 v newyorském Center for Jewish History.

Celý článek

Historická komise DHST pro Science Diplomacy

Na mezinárodním kongresu Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy (International Union of History and Philosophy of Science, IUHPST) 2017 v Rio de Janeiro byla v rámci Divize pro dějiny vědy a technologie (Division...

Celý článek

Výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů pro postdoktorandy

Ředitel ÚSD AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Celý článek

Nové vedení ústavu

Miroslav Vaněk po Vilému Prečanovi a Oldřichu Tůmovi třetím ředitelem ÚSD...

Celý článek

Červnový seminář ÚSD

O posrpnové éře československých exilových médií promluví Petr Orság, historik působící na Univerzitě Palackého v Olomouci a autor monografie Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média...

Celý článek

Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990

prezentace knihy historičky Kristiny Meyer...

Celý článek

Červnový seminář k moderním židovským dějinám

Concierges of Budapest as Ordinary Profiteers of the Holocaust in Hungary (Istvan Pal Adam)...

Celý článek

Květnový seminář ÚSD

Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů...

Celý článek

Bedřich Loewenstein (29. 6. 1929 – 11. 5. 2017)

Zemřel vynikající český historik, autor řady neortodoxních děl o politických a intelektuálních dějinách 19. a 20. století – prof. Bedřich Loewenstein.

Celý článek

Židé–dějiny–paměť

Přijměte pozvání na debatu nad knižní řadou Nakladatelství Lidové noviny Židé–dějiny–paměť, především nad dvěma posledními svazky Martiny Niedhammer a Ines Koeltzsch o židovské Praze. Dalším hostem...

Celý článek

Pamětní místa na komunistický režim

Nakladatelství Academia vydalo v edici Věda kolem nás popularizační sešit o projektu ÚSD.

Celý článek

Květnový seminář k moderním židovským dějinám

Přednášku Imre Kertész, the "Medium of Auschwitz" přednese Clara Royer (CEFRES).

Celý článek

Dubnový seminář ÚSD

Cílem semináře je začlenit myšlenkový svět Charty 77 do širšího kontextu moderního českého politického i filosofického myšlení od druhé poloviny 19. století. Je smysluplné hledat spojitost mezi havlíčkovským...

Celý článek

Magnesia litera pro Československé spartakiády

Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017.

Celý článek

Dubnový seminář k moderním židovským dějinám

Přednášku "Jews and Popular Culture in 1960’s Czechoslovakia" přednese Ilana Miller.

Celý článek

Paměť a kultura

Ústav pro soudobé dějiny a Etnologický ústav AV ČR zvou na seminář, na němž vystoupí Indira Chowdhury (Founder-Director, Centre for Public History at the Srishti Institute of Art, Design and Technology Bengaluru)...

Celý článek

Březnový seminář ÚSD

Jenom ne druhou Kubu! Sandinistická Nikaragua, Československo a USA v letech 1979-1990. Politolog a expert na moderní dějiny latinské Ameriky Radek Buben (FF UK) nás uvede do probíhajícího výzkumu vztahů mezi sandinistickou...

Celý článek

Plakáty ze španělské občanské války

Národní archiv a ÚSD zvou na výstavu plakátů z doby občanské války ve Španělsku.

Celý článek

Březnový seminář k moderním židovským dějinám

Austrian Refugee Movements to Czechoslovakia, 1934–39: From Political Exiles to Jewish Refugees...

Celý článek

Únorový seminář ÚSD

Nina Fárová a Hana Tenglerová (obě Sociologický ústav AV ČR) představí nový projekt Ženy v disentu realizovaný u příležitosti čtyřicátého výročí Charty 77. Jedná se o výzkum rolí, osudů a modelů...

Celý článek

Konference „Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective“

Konference, jejíž program je k nahlédnutí níže, se uskuteční v Praze 15. a 16. března 2017. Pokud byste se konference chtěli zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 28. února 2017 na capkova@usd.cas.cz.

Celý článek

Prague Forum for Romani Histories

V těchto dnech byla spuštěna nová webová stránka www.romanihistories.usd.cas.cz.

Celý článek

Únorový seminář k moderním židovským dějinám

Lost in the Fire: East German Holocaust Memory, Cold War Propaganda, and the Jewish Historical Institute in Warsaw: Stephan Stach (ÚSD AV ČR) představí část svého projektu o Židovském historickém institutu ve Varšavě,...

Celý článek

Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 28. února 2017, 12...

Celý článek

Lednový seminář ÚSD

Zveme vás na tradiční seminář Ústavu pro soudobé dějiny, tentokrát na téma Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu. Seminář se koná ve středu 25. ledna od 16 hodin. Václav Kaška (Conditio humana, z.s.)...

Celý článek

Prosincový seminář ÚSD

Zveme vás na tradiční seminář Ústavu pro soudobé dějiny, tentokrát nad knihou Pavla Koláře Poststalinismus: Ideologie a utopie epochy. Seminář se koná ve středu 21. prosince, vzhledem k předvánočnímu času...

Celý článek

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení do doktorandských pozicí pro léta 2017 až 2020.

Celý článek

Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal...

Celý článek

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století.

Celý článek

Den otevřených dveří

Ústav pro soudobé dějiny zve ve čtvrtek 10. listopadu 2016 (od 10 do 16 hodin) na den otevřených dveří, který je pořádán v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Celý článek

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádaly u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, o níž referoval web Akademie věd.

Celý článek

Tematické weby

Košík