Archiv aktualit

Interní výběrové řízení: mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se Směrnicí Akademické rady AV ČR 2/2013 interní výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů –...

Celý článek

How Socialism became meaningful: Individual (re)interpretations of ideology and their impact on the stability of socialist rule in Czechoslovakia after 1953

Na posledním předprázdninovém semináři ÚSD vystoupí s přednáškou Sebastian Lambertz (Universität zu Köln), s komentářem Matěj Spurný (ÚSD AV ČR).

Celý článek

Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost

Zveme na první mezinárodní workshop Pražského fóra pro romské dějiny, který organizují Ústav pro soudobé dějiny, Seminář romistiky FF UK a Muzeum romské kultury v Brně. Bude se zabývat analýzou argumentace...

Celý článek

Networks of Escape: Jewish Refugees, Voluntary Organizations, and Escape from East-Central Europe

Between October 1938 and October 1941, almost a quarter of the Jewish population of Bohemia and Moravia managed to escape Nazi-occupied Czechoslovakia... Na květnovém semináři ÚSD vystoupí Laura Brade, Chad Bryant a...

Celý článek

TV Program 1968 na webu ČT

Dovolujeme si Vás upozornit na zajímavý projekt Česká televize "Program 1968". Co nabízel jediný program tehdejší Československé televize právě teď přesně před padesáti lety? Dobový program včetně záznamu...

Celý článek

Konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vypisuje konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na problematiku soudobých a enviromentálních dějin (úvazek 0,4). Náplní...

Celý článek

Dubnový seminář ÚSD na téma „Česká“, nebo „československá“ armáda?

Obraz československého zahraničního odboje v letech 1939–1945 začal vznikat již v průběhu druhé světové války. V různých obdobích procházel výraznými proměnami, po celou dobu ale zohledňoval především...

Celý článek

Výběrové řízení: Program podpory perspektivních lidských zdrojů (mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR)

Kandidátem/kandidátkou na udělení podpory může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni „postdoktorand“ podle Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků...

Celý článek

Velikonoční návštěva předsedkyně AV ČR v ÚSD

Ve středu 28. 3. 2018 zavítala do ÚSD významná návštěva z vedení Akademie věd ČR.

Celý článek

Airing Dirty Laundry in Public? Postwar Retribution Trials and the Jewish Community in Bohemia and Moravia

April Colloquium on Modern Jewish History: Lecture held by Jan Láníček (University of New South Wales, Sydney)...

Celý článek

Prodej knih

Ústav pro soudobé dějiny opět otevřel prodejnu knih. Je otevřena každou středu od 10 do 16 hodin a je v ní možné vyzvednout si i knihy zakoupené prostřednictvím e-shopu. Dovolujeme si upozornit, že až na výjimky...

Celý článek

Vzpomínání na Američany v Československu

Březnový seminář se bude zabývat významnou rolí kulturní paměti ve formování česko-amerických vztahů. Komemorace představují momenty, které kulturní paměť utvářejí a aktualizují. Předmětem analýzy...

Celý článek

“1938” and the Politics of Homogenization: Protecting the Nation in Europe on the Eve of World War II

The Munich Pact is one of the key historical milestones in European history. The conference will take it more broadly than predominantly as a period of intense political and diplomatic bargaining. Indeed, we understand the...

Celý článek

Dětství za státního socialismu

Únorový seminář ÚSD bude věnován rekapitulaci a interpretaci projektu, který se zaměřil zejména na tázání po tom, co hrálo rozhodující roli při výchově nejmladší generace a co ovlivňovalo životy dětí...

Celý článek

Lednový seminář ÚSD

Seminář bude věnován probíhajícímu výzkumnému projektu, který analyzuje fanziny v českém a slovenském prostředí jako sociální, kulturní a materiální artefakty. Vstupní příspěvky přednesou Miroslav...

Celý článek

Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory: Call for Papers

A Joint Conference of the Institute for the Public Understanding of the Past, University of York, and the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, September 3-4, 2018.

Celý článek

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dopad na spoločnosť: Call for Papers

Konferenci, která se bude konat v únoru 2018 v Bratislavě, organizuje Ústav pamäti národa ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny.

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Publishing Books in Early Modern Jewish Prague (Olga Sixtová)...

Celý článek

Listopadový seminář ÚSD

Dějiny Romů jsou většinou interpretovány jako apendix k českým dějinám, tedy menšinové historické vyprávění stojící vedle národního narativu. Hosté semináře na základě vlastních badatelských zkušeností...

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

The Eviction and Resettlement of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1942 (Benjamin Frommer)...

Celý článek

Pozvání na akce ÚSD v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny připravil v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR 2017 den otevřených dveří a přednášky v Praze a Plzni.

Celý článek

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Concerning Retribution: The Holocaust on Trial in Slovakia, 1945–48 (Michala Lônčíková)...

Celý článek

Říjnový seminář ÚSD

Seminář o dělnících v českých zemích v letech 1939–1945 se zaměří na proměny průmyslového dělnictva v podmínkách nuceného pracovního nasazení, reálné životní podmínky dělnických profesí v protikladu...

Celý článek

Ivan M. Havel: Od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989)

Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Jany Wohlmuth Markupové v Knihovně Václava Havla...

Celý článek

Colloquia on Modern Jewish History

Large Scale Use of Oral History Accounts in the Historiography of the Shoah (Éva Kovacs)...

Celý článek

Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory

The conference is a joint event of the ‘Prague Forum for Romani Histories’ and the Research network on ‘Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945’. Both initiatives aim at fostering a debate on the history...

Celý článek

Zářijový seminář ÚSD

Seminář bude věnován problematice prosazování komunistické výchovy a vědeckého světového názoru v Československu 1948–1989. Zaměří se na různé aspekty tohoto projektu, od primárního školství jako...

Celý článek

Germans or Jews? German-Speaking Jews in Post-War Europe

Leo Baeck Institute a Ústav pro soudobé dějiny spoluorganizují workshop o německy mluvících Židech po konci druhé světové války, který se uskuteční 24. srpna 2017 v newyorském Center for Jewish History.

Celý článek

Historická komise DHST pro Science Diplomacy

Na mezinárodním kongresu Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy (International Union of History and Philosophy of Science, IUHPST) 2017 v Rio de Janeiro byla v rámci Divize pro dějiny vědy a technologie (Division...

Celý článek

Výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů pro postdoktorandy

Ředitel ÚSD AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Celý článek

Nové vedení ústavu

Miroslav Vaněk po Vilému Prečanovi a Oldřichu Tůmovi třetím ředitelem ÚSD...

Celý článek

Červnový seminář ÚSD

O posrpnové éře československých exilových médií promluví Petr Orság, historik působící na Univerzitě Palackého v Olomouci a autor monografie Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média...

Celý článek

Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990

prezentace knihy historičky Kristiny Meyer...

Celý článek

Červnový seminář k moderním židovským dějinám

Concierges of Budapest as Ordinary Profiteers of the Holocaust in Hungary (Istvan Pal Adam)...

Celý článek

Květnový seminář ÚSD

Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů...

Celý článek

Tematické weby

Košík