Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti

Jiří Kocian, Markéta Devátá

Publikace přináší nové příspěvky českých a slovenských historiků, jež analyzují a interpretují příčiny a důsledky československých únorových událostí roku 1948. Jsou zaměřeny na mezinárodní i vnitřní politické, hospodářské, sociální a kulturní souvislosti společenské transformace po instalaci komunistického režimu v Československu.

KOCIAN, Jiří – DEVÁTÁ, Markéta (eds.). Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. 345 s. České křižovatky evropských dějin, sv. 3. ISBN 978-80-7285-108-9.

Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Kocian

Markéta Devátá

Tematické weby

Košík