Archiv aktualit

Seminář: Gender blind: o jedné slepé skvrně české historiografie soudobých dějin

2. listopadu 2022, od 16:00, studovna ÚSD AV ČR (Vlašská 9, Praha 1)...

Celý článek

Výběrové řízení: Výzkumný pracovník/pracovnice (0,5)

nástup od 1. ledna 2023, přihlášky do 2. listopadu 2022...

Celý článek

Workshop: Instrumentalization of History and Politicization of Public Spaces (1989-2022)

27. října 2022, Knihovna Václava Havla (Ostrovní 129/13, Praha 1)...

Celý článek

Böhmerwald: Přeshraniční environmentální dějiny Šumavy a Bavorského lesa

přednáška, 19. října 2022, studovna ÚSD AV ČR (Vlašská 9, Praha 1)...

Celý článek

Město jako laboratoř změny: 2. fórum Strategie AV21

20. října 2022, Muzikologická knihovna ÚDU AV ČR (Puškinovo nám. 9, Praha 6)...

Celý článek

Výběrové řízení: Výzkumný pracovník/pracovnice (0,5)

nástup od 1. ledna 2023, přihlášky do 20. října 2022...

Celý článek

Přednáška Miroslava Vaňka v Českých Budějovicích

Homogenizační snahy Čechů ve světle státních svátků 1918 a 1993...

Celý článek

Turning History Online: Online výstava jako výzva, limit a nová forma

mezinárodní sympozium, 14. října 2022, kino Ponrepo, Praha...

Celý článek

Právě vychází: třetí vydání knihy Třetí strana trojúhelníku

Miroslav Vaněk – Pavel Mücke: Třetí strana trojúhelníku. 3. vydání. Praha 2022.

Celý článek

Cena Nadace VIZE 97 pro Alenu Hadravovou a Petra Hadravu

za společnou vědeckou práci v dějinách astronomie a za společné edice a komentované překlady klasických astronomických děl...

Celý článek

CfP: 30 let od konce Československa

Soudobé dějiny/CJCH a Historický časopis, do 31. 12. 2022 a průběžně do září 2023...

Celý článek

Právě vyšlo: EuParl.net Newsletter 2022

letní číslo newsletteru EuParl.net...

Celý článek

Čísla časopisu Soudobé dějiny z 90. let jsou nyní dostupná online

PDF skeny čísel Soudobých dějin z let 1993–1999...

Celý článek

Jiří Hlaváček převzal Prémii Otto Wichterleho

ocenění AV ČR mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let...

Celý článek

(Post)socialistické metropole a voda: udržitelnost mokrých infrastruktur

veřejná debata, 28. 6. 2022, Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha 1)...

Celý článek

Právě vyšlo: Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami

Kateřina Čapková – Hillel J. Kieval (eds.): Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami. Praha 2022.

Celý článek

Ústav pro soudobé dějiny opět povede Miroslav Vaněk

jmenování Miroslava Vaňka ředitelem ÚSD AV ČR, v. v. i.

Celý článek

Environmentální hnutí jako emoční komunita? Československo 1971-1989

kulatý stůl, 22. 6. 2022, od 14:00, studovna ÚSD AV ČR (Vlašská 9)...

Celý článek

Cena Otokara Fischera pro Kateřinu Čapkovou

za kolektivní monografii Zwischen Prag und Nikolsburg: jüdisches Leben in den böhmischen Ländern...

Celý článek

Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda v Československu v letech 1968–1991

komentovaná projekce, 26. 5. 2022 od 18:00, kino Ponrepo (Praha 1)...

Celý článek

Memorandum o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny

podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ÚSD AV ČR, v. v. i. a Státní archivní službou Ukrajiny...

Celý článek

Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

pro historičky a historiky do 35 let, uzávěrka soutěže 31. 5. 2022...

Celý článek

Tematické číslo Journal of Contemporary Central and Eastern Europe

Tematické číslo o postsocialistické privatizaci v historické perspektivě editorsky připravili Veronika Pehe a Vítězslav Sommer...

Celý článek

Výběrové řízení: Oddělení dějin idejí a konceptů

Konkursní řízení na pozici výzkumný pracovník/pracovnice (1,0 úvazek)...

Celý článek

Výběrové řízení: Oddělení politických dějin

Konkursní řízení na pozici výzkumný pracovník/pracovnice (0,5 úvazek)...

Celý článek

Researchers at Risk Fellowships

Fellowships for researchers from Ukraine...

Celý článek

Devadesátky: Inventura politickohistorického výzkumu

Pracovní setkání nad politickohistorickým výzkumem období 90. let, 7. 4. 2022 od 9:30, Muzikologická knihovně ÚDU (Puškinovo nám. 9, Praha 6)...

Celý článek

Výzkum doby covidové a postcovidové

Interdisciplinární projekt vědeckých týmů AV ČR...

Celý článek

Právě vychází: Mezi pakárnou a službou vlasti: Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi

Jiří Hlaváček (ed.): Mezi pakárnou a službou vlasti: Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha 2022.

Celý článek

Pamětní medaile Univerzity Karlovy pro Miroslava Vaňka

Ředitel ÚSD AV ČR Miroslav Vaněk obdržel 27. 1. 2022 pamětní medaili Univerzity Karlovy...

Celý článek

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Celý článek

Právě vychází: Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989

Lenka Krátká – Pavel Mücke (ed.): Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha 2022.

Celý článek

Dubček 100: Televizní projevy Alexandra Dubčeka z let 1968 a 1989–1992

komentovaná projekce, 27. 1. 2022 od 18:00, kino Ponrepo (Praha 1)...

Celý článek

Tematické weby

Košík