Les Tchèques et les Belges. Une Historie en Miroir

Sarah Flock, Jiří Kocian, Jan Rubeš, Oldřich Tůma

Sborník příspěvků, které zazněly na konferenci uspořádané ve spolupráci Ústavu pro soudobé dějiny a Střediska českých studií Bruselské svobodné university v květnu 2006, přináší texty českých i belgických historiků. Sborník se zaměřuje na dva úhly pohledu – na společnou paměť minulosti (od 18. století do počátku první světové války) a na rozdílné cesty i paralely vývoje ve 20. století.

FLOCK, Sarah – KOCIAN, Jiří – RUBEŠ, Jan – TŮMA, Oldřich (eds.). Les Tchéques et les Belges: une Histoire en Miroir. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 160 s. ISBN 978-80-7285-092-1.

Les Tchèques et les Belges. Une Historie en Miroir

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Oldřich Tůma

Thematic webs

Basket