Základní vojenská služba 1968–2004 v aktérské reflexi

5 listopadu, 2021
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Základní vojenská služba 1968–2004 v aktérské reflexi
Loading
/

Záznam z ústavního semináře, který se uskutečnil 20. 10. 2021 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Dnes již neexistující institut povinné vojenské služby v Československu a posléze i v samostatné České republice po dlouhá desetiletí utvářel výraznou individuální i kolektivní zkušenost mužské části zdejší populace. Projekt, který představí Jiří Hlaváček a Petr Wohlmuth se zaměřil primárně na pamětnickou reflexi tohoto fenoménu. V jeho rámci bylo pořízeno 100 orálně-historických rozhovorů s bývalými vojáky základní služby ČSLA, ČSA a AČR, sloužícími v letech 1968–2004.

Vedle (mezi)generačních významů, které aktéři – pod vlivem oficiálního, zkušenostního a společenského diskursu – tomuto institutu retrospektivně (i současně) připisují, byl na semináři mimo jiné věnován prostor také dualitě armádního disciplinačního řádu (tj. paralelní existenci tzv. lampasácké a mazácké vojny), která se otiskla do historické subjektivity aktérů často velmi specifickým způsobem.

Hlavní hosté: Jiří Hlaváček (ÚSD AV ČR), Petr Wohlmuth (FHS UK); komentář: Rosamund Johnston (Universität Wien); moderuje: Veronika Pehe.

Pravidelný ústavní seminář se koná vždy poslední středu v měsíci od 16:00 ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve Vlašské ulici v Praze.