Objednávka 16855

29 února, 2024

Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů

Počet kusů: 1
Cena 200 Kč

Jaro na krku. Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Cena za položky: 300 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 430 Kč

Objednávka 16785

12 února, 2024

Pro nás dějiny nekončí. Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968-1989)

Počet kusů: 1
Cena 320 Kč

Cena za položky: 320 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 450 Kč

Objednávka 16760

9 února, 2024

Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen

Počet kusů: 1
Cena 80 Kč

Cena za položky: 80 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 210 Kč

Objednávka 16424

3 ledna, 2024

Srpen ´69. Edice dokumentů

Počet kusů: 1
Cena 140 Kč

Cena za položky: 140 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 270 Kč

Objednávka 16327

15 prosince, 2023

Blahomír Borovička. Vzpomínky hlavního architekta Prahy.

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 250 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 380 Kč

Objednávka 16228

27 listopadu, 2023

Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972

Počet kusů: 1
Cena 90 Kč

Cena za položky: 90 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 220 Kč

Objednávka 16160

11 listopadu, 2023

Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace

Počet kusů: 1
Cena 120 Kč

Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939

Počet kusů: 1
Cena 289 Kč

Cena za položky: 409 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 539 Kč

Objednávka 15996

19 října, 2023

Pražské ozvěny. Minulost a současnost Slováků v českých zemích

Počet kusů: 1
Cena 120 Kč

Cena za položky: 120 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 250 Kč

Objednávka 15620

8 srpna, 2023

Sudetští Němci proti Hitlerovi

Počet kusů: 1
Cena 220 Kč

Historik v soudobých dějinách. Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám

Počet kusů: 1
Cena 120 Kč

Cena za položky: 340 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 470 Kč

Objednávka 15507

18 června, 2023

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Komunistická strana Slovenska: prosinec 1967 – říjen 1969. Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích: listopad 1968 – říjen 1969).

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 250 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 380 Kč

Objednávka 15452

10 června, 2023

Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969–1972

Počet kusů: 1
Cena 90 Kč

Cena za položky: 90 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 220 Kč

Objednávka 15433

4 června, 2023

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 250 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 380 Kč

Objednávka 15415

26 května, 2023

Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie siły zbrojne) za druhé světové války

Počet kusů: 1
Cena 150 Kč

Cena za položky: 150 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 280 Kč

Objednávka 15405

19 května, 2023

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky

Quantity: 1
Price 250 Kč

Price for items: 250 Kč
Postage: 100 Kč
: 30 Kč
Total price: 380 Kč

Objednávka 15286

24 dubna, 2023

Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace

Počet kusů: 1
Cena 120 Kč

Cena za položky: 120 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 250 Kč

Objednávka 15057

9 března, 2023

Sovětská armáda v Československu 1968–1991. Chronologický přehled

Počet kusů: 1
Cena 80 Kč

Cena za položky: 80 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 210 Kč

Objednávka 14878

12 února, 2023

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Počet kusů: 1
Cena 230 Kč

Cena za položky: 230 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 360 Kč

Objednávka 14823

4 února, 2023

Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989

Počet kusů: 1
Cena 350 Kč

Pamětní místa na komunistický režim v České republice

Počet kusů: 1
Cena 849 Kč

Rudolf Battěk: Deník 1989

Počet kusů: 1
Cena 330 Kč

Cena za položky: 1529 Kč
Cena za poštovné: 300 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 1859 Kč

Objednávka 14723

29 ledna, 2023

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Počet kusů: 1
Cena 230 Kč

Cena za položky: 230 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 360 Kč

Objednávka 14663

21 ledna, 2023

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Počet kusů: 1
Cena 220 Kč

Cena za položky: 220 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 350 Kč

Objednávka 14319

22 listopadu, 2022

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví. Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války

Počet kusů: 1
Cena 300 Kč

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze)

Počet kusů: 1
Cena 280 Kč

Disappeared science. Biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia – victims of Nacism 1939–1945

Počet kusů: 1
Cena 450 Kč

Verlegt – Verstorben – Verschwiegen. Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS-„Euthanasie“

Počet kusů: 1
Cena 390 Kč

Zwangsrekrutierte in die Wehrmacht. Mobilisation – Widerspruch – Widerstand – Gedächtnis in der schlesischen, tschechischen und slowenischen Perspektive

Počet kusů: 1
Cena 350 Kč

Cena za položky: 1870 Kč
Cena za poštovné: 180 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 2080 Kč

Objednávka 14303

20 listopadu, 2022

Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969–1972

Počet kusů: 1
Cena 90 Kč

Cena za položky: 90 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 220 Kč

Objednávka 14189

20 října, 2022

Sovětská armáda a česká společnost 1968–1989

Počet kusů: 1
Cena 380 Kč

Cena za položky: 380 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 510 Kč

Objednávka 14177

19 října, 2022

The Mendelian dioskuri. Correspondence of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg, 1898–1951

Quantity: 1
Price 200 Kč

Price for items: 200 Kč
Postage: 100 Kč
: 30 Kč
Total price: 330 Kč

Objednávka 14129

10 října, 2022

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

Počet kusů: 1
Cena 320 Kč

Cena za položky: 320 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 450 Kč

Objednávka 13928

9 srpna, 2022

Charta 77. Dokumenty 1977–1989

Počet kusů: 1
Cena 1100 Kč

Cena za položky: 1100 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 1230 Kč

Objednávka 13817

9 července, 2022

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

Počet kusů: 1
Cena 320 Kč

Cena za položky: 320 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 450 Kč

Objednávka 13509

7 června, 2022

Zwangsrekrutierte in die Wehrmacht. Mobilisation – Widerspruch – Widerstand – Gedächtnis in der schlesischen, tschechischen und slowenischen Perspektive

Quantity: 1
Price 350 Kč

Price for items: 350 Kč
Postage: 100 Kč
: 30 Kč
Total price: 480 Kč

Objednávka 13463

18 května, 2022

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Počet kusů: 1
Cena 220 Kč

Cena za položky: 220 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 350 Kč

Objednávka 13398

3 května, 2022

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970: září 1968 – květen 1970

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Pokus o reformu: říjen 1967 – květen 1968

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Konsolidace: květen – srpen 1968

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Kapitulace: srpen – listopad 1968

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Normalizace: listopad 1968 – září 1969

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Komunistická strana Slovenska: prosinec 1967 – říjen 1969. Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích: listopad 1968 – říjen 1969).

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 1500 Kč
Cena za poštovné: 180 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 1710 Kč

Objednávka 13397

3 května, 2022

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Komunistická strana Československa. Komunistická strana Slovenska: prosinec 1967 – říjen 1969. Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích: listopad 1968 – říjen 1969).

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 250 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 380 Kč

Objednávka 13365

23 dubna, 2022

Psáno inkognito. Doba v zrcadle samizdatu 1968–1989

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Cena za položky: 100 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 230 Kč

Objednávka 13089

2 března, 2022

Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945–1968

Počet kusů: 1
Cena 250 Kč

Cena za položky: 250 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 380 Kč

Objednávka 13039

20 února, 2022

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Počet kusů: 2
Cena: 220 Kč
Cena (2 ks): 440 Kč

Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989

Počet kusů: 2
Cena: 180 Kč
Cena (2 ks): 360 Kč

Cena za položky: 800 Kč
Cena za poštovné: 150 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 980 Kč

Objednávka 12994

9 února, 2022

Sovětská armáda a česká společnost 1968–1989

Počet kusů: 2
Cena: 380 Kč
Cena (2 ks): 760 Kč

Cena za položky: 760 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 890 Kč

Objednávka 12988

6 února, 2022

Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939

Quantity: 1
Price 289 Kč

Price for items: 289 Kč
Postage: 100 Kč
: 30 Kč
Total price: 419 Kč

Objednávka 12947

28 ledna, 2022

Sovětská armáda a česká společnost 1968–1989

Počet kusů: 1
Cena 380 Kč

Cena za položky: 380 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 510 Kč

Objednávka 12868

18 ledna, 2022

Léta 1938–1945. Válečné vzpomínky

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Cena za položky: 100 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 230 Kč

Objednávka 12760

1 ledna, 2022

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896–1945)

Počet kusů: 1
Cena 160 Kč

Cena za položky: 160 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 290 Kč

Objednávka 12683

1 prosince, 2021

Rudolf Battěk: Deník 1989

Quantity: 1
Price 330 Kč

Price for items: 330 Kč
Postage: 100 Kč
: 30 Kč
Total price: 460 Kč

Objednávka 12665

27 listopadu, 2021

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

Počet kusů: 1
Cena 320 Kč

Cena za položky: 320 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 450 Kč

Objednávka 12621

6 listopadu, 2021

Hnutí revoluční mládeže 1968–1970. Edice dokumentů

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Cena za položky: 100 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 230 Kč

Objednávka 12571

24 října, 2021

Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Československu

Počet kusů: 1
Cena 320 Kč

Cena za položky: 320 Kč
Cena za poštovné: 300 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 650 Kč

Objednávka 12506

29 září, 2021

Soudobé dějiny 4 / 1996

Počet kusů: 1
Cena 88 Kč

Soudobé dějiny 3-4 / 1997

Počet kusů: 1
Cena 176 Kč

Soudobé dějiny 1-2 / 2010

Počet kusů: 1
Cena 176 Kč

Cena za položky: 440 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 570 Kč

Objednávka 12483

18 září, 2021

Výkupné za život. Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze)

Počet kusů: 1
Cena 280 Kč

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni. Protižidovská opatření v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu loupeže majetku Siegrieda Blumenthala a torzo jeho sbírky stříbra v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Počet kusů: 1
Cena 300 Kč

Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima předešlých generací. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži EUstory

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Verlegt – Verstorben – Verschwiegen. Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen als vergessene Opfer der NS-„Euthanasie“

Počet kusů: 1
Cena 390 Kč

Cena za položky: 1170 Kč
Cena za poštovné: 150 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 1350 Kč

Objednávka 12429

13 srpna, 2021

Marxismus jako projekt nové společnosti. Dvě studie ke společenským vědám 1945–1969

Počet kusů: 1
Cena 160 Kč

Cena za položky: 160 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 290 Kč

Objednávka 12389

15 července, 2021

Hnutí revoluční mládeže 1968–1970. Edice dokumentů

Počet kusů: 1
Cena 100 Kč

Zápas o podnikové rady pracujících 1968–1969

Počet kusů: 1
Cena 190 Kč

Cena za položky: 290 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 420 Kč

Objednávka 12336

12 června, 2021

Civilizace a fašismus. Studie z let 1969–1971

Počet kusů: 1
Cena 150 Kč

Cena za položky: 150 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 280 Kč

Objednávka 12108

3 března, 2021

Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939

Počet kusů: 1
Cena 289 Kč

Cena za položky: 289 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 419 Kč

Objednávka 12064

8 února, 2021

Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty

Počet kusů: 1
Cena 350 Kč

Cena za položky: 350 Kč
Cena za poštovné: 100 Kč
Platba dobírkou: 30 Kč
Cena celkem: 480 Kč